Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 26.09.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-55/2013-2

Datum: 26.9.2013

 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah v lasti občine, in sicer na parc. št. 1467/1 k.o. 2392 Ajdovščina, za dostopno pot v skupni površini 75,16m2, in na parc. št. 1473/10 k.o. 2392 Ajdovščina, za dostopno pot v skupni površini 108,20m2, kot vse izhaja iz skic, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1467/4 in parc. št. 1473/21, oboje k.o. 2392 Ajdovščina.

 

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za določen čas do 31.12.2013 v korist služnostnega upravičenca.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

  

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.