Zavarovanje premoženja in odgovornosti Občine Ajdovščina ter javnih zavodov, javnega podjetja in prostovoljnih gasilskih društev Občine Ajdovščina, za zavarovalno obdobje od leta 2014 do leta 2018

datum: 19.09.2013
kategorija: Javna naročila

Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo skupnega javnega naročila: Zavarovanje premoženja in odgovornosti Občine Ajdovščina ter javnih zavodov, javnega podjetja in prostovoljnih gasilskih društev Občine Ajdovščina.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo na naš naslov prispele do 4.11.2013 do 10:00 ure in bodo pripravljene v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in popisa del, ki ju najdete spodaj. 

Vprašanja v zvezi s tem naročilom lahko postavite potom Portala javnih naročil, pod objavo št. JN11882/2013 z dne 19.9.2013.

Razpisna dokumentacija

Priloga št. 1: »AJDOVŠČINA PODATKI 2013« 

Priloga št. 2: »KSD PODATKI 2013« 

Priloga št. 3: »KSD NEPREMIČNINE 2013« 

Priloga št. 4: »OKVIRNI SPORAZUMI« 

Objavljamo Dopolnjen seznam vozil za ZD Ajdovščina, objava JN12971/2013 z dne 11.10.2013.

Dopolnjen seznam vozil za ZD Ajdovščina

Objavljamo Tabelo Ljudska univerza, objava JN13117/2013 z dne 15.10.2013.

Tabela Ljudska univerza

Objavljamo popravke, objava JN13197/2013 z dne 17.10.2013.

Popravek - sprememba razpisne dokumentacije javnega naročila

Popravek - Ljudska univerza

Popravek - Občina Ajdovščina

Popravek - OŠ Col

Popravek - KSD vozila

Objavljamo popravke z dne 23.10.2013.

Popravek - sprememba razpisne dokumentacije javnega naročila z dne 23.10.2013

Popravek - obrazca Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev