Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe

datum: 14.09.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Vrtovin.

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, 75/2012 in 47/2013-ZDU-1G) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11, 42/2012 in 24/2013), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z Andrejem Podgornikom, Vrtojbenska cesta 33, 5290 Šempeter pri Gorici, sklenila prodajno pogodbo, s katero bo prodala zemljišči parc. št. 184/4 (179m2) in parc. št.  185/4 (157m2)  v k.o. (2383) Vrtovin, po ceni 30€/m2.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN Marjan POLJŠAK l.r.

 

Številka: 478-196/2013-14

Datum:   13.9.2013

Pripet dokument - namera