Vodovod ČN Hubelj - Lokavec (Gorenje, Čohi, Brod in Slokarji) - 1. faza

datum: 12.09.2013
kategorija: Javna naročila

Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila: Vodovod ČN Hubelj - Lokavec (Gorenje, Čohi, Brod in Slokarji) - 1. faza.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo na naš naslov prispele do 2.10.2013 do 10:00 ure in bodo pripravljene v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in popisa del, ki ju najdete spodaj. 

Vprašanja v zvezi s tem naročilom lahko postavite potom Portala javnih naročil, pod objavo št. JN11534/2013 z dne 12.9.2013.

Razpisna dokumentacija

Popisi