Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 24.07.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-23/2013-4

Datum: 24.7.2013

 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), objavlja

  

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini v lasti občine, in sicer na parc. št. 4492/3 k.o. 2396 Šmarje, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje PTT kabla v dolžini 0,63m in širini 0,5m in v skupni površini 0,32m2, kot vse izhaja iz skice, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 3853/0 in 3856/4, oboje k.o. 2396 Šmarje.

 

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

  

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.