Objekt ob Taborniškem domu na Kovku

datum: 19.07.2013
kategorija: Javna naročila

Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila: Objekt ob Taborniškem domu na Kovku.

Projekt delno financira Evropska unija, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), Program razvoja podeželja 2007-2013, Ukrep 322:Obnova in razvoj vasi.  

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo na naš naslov prispele do 13.8.2013 do 10:00 ure in bodo pripravljene v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in popisa del, ki ju najdete spodaj. 

Vprašanja v zvezi s tem naročilom lahko postavite potom Portala javnih naročil, pod objavo št. JN9053/2013 z dne 19.7.2013.

Razpisna dokumentacije

Popis del

Popis strojnih instalacij

Popis elektro instalacij

Načrti