Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe - prostori stare šole na Ustjah

datum: 11.07.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe za oddajo prostorov stare šole na Ustjah.

 Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 in 42/2012), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z zavodom Waldorfska šola, Streliška ulica 12, 1000 Ljubljana, sklenila neposredno najemno pogodbo, s katero mu bo oddala prostore stare šole na Ustjah, Ustje 70, 5270 Ajdovščina: veliko dvorano (60 m2) in kabinet (9m2)  v najem; sanitarije (8m2) ter zunanje površine- del parcele 14/2 k.o. Ustje (100m2) v najem oz. souporabo in v souporabo hodnik (14,90m2), za najemnino določeno na podlagi Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list RS št. 31/08), za obdobje 3 let z možnostjo podaljšanja.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina, pod pogojem predhodno sprejetega pozitivnega  sklepa občinske uprave na podlagi mnenja odbora za finance in premoženjske zadeve.

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.

Številka: 478-189/2013

Datum:   11.7.2013

Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe (prostori stare šole na Ustjah)