Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 03.07.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe.

 ZADEVA: NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE NAJ           EMNE POGODBE

Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 in 42/2012), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja NAMERO:

1. Občina Ajdovščina odda v najem Državnemu zboru Republike Slovenije-stranki Pozitivna Slovenija, za potrebe pisarniške pisarne poslanke Mirjam Bon Klajnšček, prostor-pisarno št. 13 v izmeri 8,60 m2 v prvem nadstropju  objekta na Goriška 17.

2. Najemno razmerje se sklepa za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja, v kolikor Občina Ajdovščina ne bo potrebovala prostora za svoje namene. V nasprotnem primeru je odpovedni rok 6 mesecev.

3. Najemnina se določi skladno s Pravilnikom o dajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list št. 31/2008).

4. Sklep izvede KSD Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z najemnikom, potem ko Občina Ajdovščina predhodno objavi namero za oddajo v najem, v prvi točki opisanih poslovnih prostorov in se nanjo ne prijavi nobena druga zainteresirana stranka.

V primeru, da se v roku petnajstih dni od objave namere na spletnem portalu za sklenitev neposredne najemne  pogodbe, prijavi še katera zainteresirana stranka, bo Občina Ajdovščina za sklenitev najemne pogodbe objavila javni razpis pod enakimi pogoji.

 

Številka: 3528-10/2013

Datum:   2.7.2013

 

župan

Marjan Poljšak  l.r.

Namera z grafično prilogo