Nevarno - na varno! Danes se začenja akcija zbiranja nevarnih odpadkov

datum: 23.05.2013
kategorija: Obvestila

Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina danes začenja z akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v občinah Ajdovščina in Vipava. Akcija bo potekala do sobote, 25. maja. Ekipe KSD bodo zbirale nevarne odpadke na različnih lokacijah, oddaja takšnih odpadkov je brezplačna.

V akciji se zbirajo naslednji nevarni odpadki: barve, laki, topila, smola, kiti, črnila. lepila, kisline, baze, razredčila, odpadna mazalna in jedilna olja, kemikalije, čistila, detergenti, zdravila, pesticidi, akumulatorji, baterije, onesnažena odpadna embalaža nevarnih odpadkov, flourescentne cevi, elektronska oprema ...

Razpored zbiranja po lokacijah

Četrtek, 23 maj 2013

LOZICE pri cerkvi od 14:00 do 14:15

PODNANOS na parkirišču pred marketom od 14:30 do 14:45

PODRAGA na mostu pri avtobusni od 15:00 do 15:15

GOČE na trgu od 15:30 do 15:45

MANČE pri zbiralnici od 16:00 do 16:15

LOŽE pri trgovini od 16:30 do 16:45

SLAP na placu pri igrišču od 17:00 do 17:15

GRADIŠČE pri krajevnem domu od 17:30 do 17:45

VIPAVA na Glavnem trgu od 18:00 do 18:30

VRHPOLJE pri cerkvi od 18:45 do 19:00

BUDANJE pri šoli od 19:15 do 19:30

Petek, 24. maj 2013:

GOJAČE pri avtobusnem postajališču od 14:15 do 14:30

MALOVŠE pri zbiralnici od 14:45 do 15:00

ČRNIČE pri zbiralnici pri marketu od 15:15 do 15:30

BATUJE pri šoli od 15:45 do 16:00

SELO pri vrtcu od 16:15 do 16:30

VRTOVIN pri zbiralnici (Stovška vas) od 16:45 do 17:00

KAMNJE pri zbiralnici od 17:15 do 17:30

POTOČE nasproti gostilne od 17:45 do 18:00

BRJE na placu pri spomeniku od 18:15 do 18:30

DOBRAVLJE pri zbiralnici pri igrišču od 18:45 do 19:00

VELIKE ŽABLJE pri dvorani od 19:15 do 19:30

Sobota, 25. maj 2013, ekipa I.:

MALE ŽABLJE pri zbiralnici od 8:00 do 8:15

PLAČE pri zbiralnici od 8:30 do 8:45

CESTA pri zbiralnici na železniški rampi od 9:00 do 9:15

STOMAŽ na avtobusnem postajališču od 9:30 do 9:45

SKRILJE pri pokopališču od 10:00 do 10:15

LOKAVEC na križišču pri marketu od 10:30 do 11:00

PREDMEJA pri zbiralnici pri hotelu od 12:00 do 12:15

OTLICA pri trgovini od 12:30 do 12:45

COL pri zbiralnici proti Predmeji od 13:00 do 13:15

PODKRAJ pri šoli od 13:30 do 13:45

SANABOR v križišču od 14:00 do 14:15

Sobota, 25. maj 2013, ekipa II.:

AJDOVŠČINA na Lavričevem trgu od 8:00 do 9:00

AJDOVŠČINA pri zbiralnici na Trati (Polževa ul.) od 9:15 do 9:45

ŽAPUŽE pri zbiralnici v križišču od 10:00 do 10:15

DOLGA POLJANA pri zbiralnici od 10:30 do 10:45

USTJE pri spomeniku od 11:00 do 11:15

DOLENJE v križišču od 11:30 do 11:45

PLANINA na parkirišču pri pokopališču od 12:00 do 12:15

ERZELJ pri zbiralnici od 12:30 do 12:45

GABERJE na placu pri Martinovem hramu od 13:00 do 13:15

ŠMARJE pri šoli od 13:30 do 13:45

VRTOVČE v vasi od 14:00 do 14:15

Nevarne odpadke prinesite na lokacijo, ki vam je najbližja, oddaja nevarnih odpadkov je BREZPLAČNA.

Če pa boste zamudili akcijo, lahko nevarne odpadke skozi vse leto oddate v Zbirnem centru KSD d.o.o. Ajdovščina v Dolgi Poljani.