Kablovod Skuk

datum: 20.05.2013
kategorija: Javna naročila

Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila: Kablovod Skuk, in sicer za

Sklop 1: Izvedba novega SN kablovoda

Sklop 2: Zamenjava transformatorske postaje TP Skuk.


Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo na naš naslov prispele do 7.6.2013 do 10:00 ure in bodo pripravljene v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in popisa del, ki ju najdete spodaj. 

Vprašanja v zvezi s tem naročilom lahko postavite potom Portala javnih naročil, pod objavo št. JN5917/2013 z dne 17.5.2013.

Razpisna dokumentacija

Popis za sklop 1

Popis za sklop 2

Objavljamo popravljene popise ter prejete kulturnovarstvene pogoje

Popisi sklop 1 - 30.5.2013

Popisi sklop 2 - 30.5.2013

Kulturnovarstveni pogoji št. 272-2/2011-B/K