Namera o sklenitvi pogodbe o posebni pravici uporabe

datum: 23.04.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-15/2013-3

Datum: 23.4.2013

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), objavlja

  

NAMERO O SKLENITVI  POGODBE O POSEBNI PRAVICI UPORABE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi posebne pravice uporabe poseganje napušča ostrešja na zahodnem delu objekta na parc. št. *118/0 k.o. 2380 Šturje, v zračni prostor dela parc. št. 1652/5 k.o. 2380 Šturje, skupne površine 11m2, kot vse izhaja iz skice, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. *118/0 k.o. 2380 Šturje.

 

Posebna pravica uporabe se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

  

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.