Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Ajdovščina - asfaltacija makadamske ceste skozi Vodice

datum: 23.04.2013
kategorija: Javna naročila

Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila: Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Ajdovščina - asfaltacija makadamske ceste skozi Vodice.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo na naš naslov prispele do 9.5.2013 do 10:00 ure in bodo pripravljene v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in popisa del, ki ju najdete spodaj. 

Vprašanja v zvezi s tem naročilom lahko postavite potom Portala javnih naročil, pod objavo št. JN4655/2013 z dne 23.4.2013. 

Razpisna dokumentacija

Popis del