Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Šturje

datum: 23.04.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Šturje.

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10 in 75/2012) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 in 42/2012), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z Aljošo Vidmarjem, Cesta IV. Prekomorske 2, 5270 Ajdovščina, sklenila prodajno pogodbo, s katero bo prodala zemljišča v k.o. (2380) Šturje:

-          parc. št. 164/6 (208m2)

-          parc. št. 164/7 (77m2)

-          parc. št. 164/8 (80m2)

 Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

V kolikor bi se za nakup parc. št. 164/6 pojavil še kak zainteresiran kupec, bo Občina Ajdovščina razpisala javno dražbo, medtem ko se 164/7 in 164/8 prodajata zainteresiranemu kupcu pod pogojem, da je lastnik preostalega dela zazidalne parcele št. 15 po veljavnem zazidalnem načrtu ZN Grivče II. 

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.

 

Številka: 478-231/2012-8

Datum:   22.4.2013

Pripet dokument z grafičnim prikazom