Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Ajdovščina

datum: 23.04.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Ajdovščina.

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10 in 75/2012) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 in 42/2012), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z Alojzem Bolčino, Lavričeva cesta 23a, 5270 Ajdovščina, sklenila prodajno pogodbo, s katero bo prodala zemljišče parc. št. 79/10  v k.o. (2392) Šturje, po ceni 45€/m2.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.

 

Številka: 478-46/2012-7

Datum:   22.4.2013

 

Pripet dokument s skico območja