Ajdovščino razsvetljuje varčna javna razsvetljava

datum: 16.04.2013
kategorija: Aktualni projekti

Osvetljene ulice, ceste, trgi in tudi kulturni spomeniki so postali samoumevni – večidel iz potrebe, nekaj malega pa tudi zaradi promocije in lepšega izgleda. Skozi čas pa so postale javne luči eden najpotratnejših porabnikov električne energije in velik svetlobni onesnaževalec. Zato je Občina Ajdovščina v letu 2011 pripravila projekt Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v občini Ajdovščina ter z njim uspešno kandidirala na razpisu takratnega Ministrstva za gospodarstvo.

Varčna javna razsvetljava, april 2013Po naši občini je nameščenih kar 1739 svetilk javne razsvetljave, velika večina teh osvetljuje dobrih 41 tisoč metrov javnih poti – cest, ulic in trgov - nekaj malega pa tudi kulturne spomenike. Svetilke gorijo približno 4000 ur na leto. Pred prenovo so letno »pokurile« dobrih 1000 MWh električne energije, v denarju to pomeni okoli 145.000 evrov (skupaj s trošarinami in omrežninami). Poraba je presegala mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja na prebivalca, določene v posebni uredbi. Bistveni cilj projekta je bilo tako zmanjšanje porabe električne energije in svetlobnega onesnaževanja, zmanjšanje stroškov ter povečanje energetske učinkovitosti javne razsvetljave.

Prva faza investicije, znotraj katere je bilo posodobljenih 1094 svetilk na 41 odjemnih mestih, je zaključena. Zajemala je demontažo svetilk z odvozom, zamenjavo ali namestitev varčnih in okolju prijaznih svetilk, sijalk in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav, rekonstrukcijo in predelavo ter postavitev ali gradnjo nove nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole) ter računalniški program za energetsko knjigovodstvo javne razsvetljave.

Na terenu se je izkazalo, da je uničenih oziroma neustreznih več konzol za namestitev svetilk, kot je bilo predvideno – na novo je postavljenih kar 331  konzol.

Strošek projekta v višini 173.564,42 evrov  brez DDV, so si razdelili Evropa – 71.008,48 evrov, država Slovenija – 12.530,90 evrov in Občina Ajdovščina – 124.737,92 evrov skupaj z DDV.  Z energetsko prenovo javne razsvetljave bomo veliko prihranili, predvidena poraba energije po prvi fazi prenove na letni osnovi je 589.38 MWh, v denarju pa to pomeni dobrih 80.697,00 evrov.  na leto, kar je bistveno manj od prej. Investicija pa bo imela tudi pozitiven vpliv na naravno okolje, saj se bo zmanjšalo svetlobno onesnaževanje, povečala se bo prometna varnost in kakovost življenja po naših krajih, kjer je nameščena varčna, pa tudi lična javna razsvetljava.

Občini Ajdovščina pa je preko javnega razpisa PETROLURE, za ukrep vgradnje učinkovitih javnih sistemov razsvetljave, uspelo pridobiti tudi sredstva za nadaljevanje prenove. Od celotne vrednosti nadaljevanja projekta, 51.350,86 evra, si Občina nadeja polovico nepovratnih sredstev. Prenovljenih pa bo še nadaljnjih 376 svetilk.  

Javno razsvetljavo v občini Ajdovščina vzdržuje Komunalno stanovanjska družba Ajdovčina. Napake na javni razsvetljavi se lahko prijavi na telefonski številki 05/36 59 700, 05/36 59 732, ali preko e-naslova javna.razsvetljava@ksda.si.

Operacijo delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije.  

Logo kohezijski skladLogo ministrstvo za infrastrukturo in prostor