Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 05.04.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-14/2013-4

Datum: 5.4.2013

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), objavlja

 NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah v lasti občine, in sicer, na parc. št. 2338/2 k.o. 2388 Kamnje, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje, zračnega elektrovoda v dolžini 5,5m in širini 1m, ter vodovoda v dolžini 5,00m in širini 0,5m,  kot vse izhaja iz skice, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 877/1 in parc. št. 877/2, oboje  k.o. 2388 Kamnje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

  

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.