Namera o sklenitvi pogodbe o posebni pravici uporabe

datum: 04.04.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-13/2013-2

Datum: 4.4.2013

 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), objavlja

  

NAMERO O SKLENITVI  POGODBE O POSEBNI PRAVICI UPORABE

 Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi posebne pravice uporabe poseganje napušča ostrešja in žleba na severnem in severovzhodnem delu objekta na parc. št. *66/1 k.o. 2373 Col, v zračni prostor dela parc. št. 1039/0 k.o. 2373 Col, skupne površine 5,49m2, ter napušča ostrešja na zahodnem delu objekta na parc. št. *66/1 k.o. 2373 Col, v zračni prostor dela parc. št. 1022/14 k.o. 2373 Col, skupne površine 1,70m2, kot vse izhaja iz skice, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. *66/1 k.o. 2373 Col.

Posebna pravica uporabe se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca. 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.