Rekonstrukcija krožnega križišča Tovarniška-Goriška v Ajdovščini

datum: 29.03.2013
kategorija: Javna naročila

Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila: Rekonstrukcija krožnega križišča Tovarniška-Goriška v Ajdovščini.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo na naš naslov prispele do 19.4.2013 do 10:00 ure in bodo pripravljene v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in popisa del, ki ju najdete spodaj. 

Vprašanja v zvezi s tem naročilom lahko postavite potom Portala javnih naročil, pod objavo št. JN3622/2013 z dne 29.3.2013. 

Razpisna dokumentacija

Popisi

Situacija prometne ureditve PZI

Situacija obstoječega stanja PZI

Tehnično poročilo PZI

Ureditvena situacija PZI