Opozorilo - lažni "dobrotniki" pobirajo prispevke za varno hišo - ne nasedajte!

datum: 14.03.2013
kategorija: Obvestila

Iz Zavoda Karitas Samarijan so nam posredovali izjavo za javnost o lažnem pobiranju prispevkov za varno hišo v imenu zavoda. Bodite pozorni!

Izjava za javnost Zavoda Karitas Samarijan:

Bili smo obveščeni, da se na območju ajdovske in goriške občine pobirajo prostovoljni prispevki za varno hišo. Izjavljamo, da se ti prispevki ne pobirajo za delovanje programa Varna hiša Karitas za Primorsko.

Varna hiša Karitas za Primorsko je vključena v mrežo javnih socialnovarstvenih programov, katere finančno podpira Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve. Podpirajo nas še Fundacija humanitarnih in invalidskih organizacij, lokalne skupnosti in posamezni dobrotniki z nakazilom na naš TRR (www.zavodsamarijan.si).