Stolp na ajdovski tržnici postaja razstavni prostor za podeželske produkte

datum: 19.02.2013
kategorija: Aktualni projekti

Stolp na ajdovski tržnici je zadnje arhitekturno delo priznanega domačega arhitekta Svetozarja Križaja. Zgrajen je bil v 70-ih letih prejšnjega stoletja, na temeljih nekdanjega rimskega stolpa v okviru trdnjave Castra. Od tedaj so tu domovale različne vsebine, stolp pa je najbolj zaživel v času TIC Ajdovščina, ki se je pred dvema letoma preselil v prostore Mladinskega centra in hotela v Pale.

Stolp 12Denar za obnovo stolpa izhaja iz projekta Enjoy tour, za katerega je Občina Ajdovščina v sodelovanju z mnogimi partnerji iz te in one strani meje pridobila nepovratna razpisna sredstva iz programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 - 2013. Projekt želi spodbujati razvoj turizma v podeželskem prostoru, predvsem na področjih tipičnih lokalnih pridelkov in izdelkov, naravne in kulturne dediščine ter tematskih poti. Vodilni partner v projektu je KGZ Nova Gorica. Finančno je prenova ocenjena na 47.894,73 evra, od tega bo kar 85% prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 10% bo dodalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, preostanek v vrednosti 2.394,69 evra pa je že rezerviranih v občinskem proračunu.

Stolp bo tako dobil novo streho, toplotno izolacijo in stavbno pohištvo. Znotraj bodo prenovljene sanitarije in čajna kuhinja, izvedene bodo nove elektroinstalacije ter nameščena nova oprema, ki bo ustrezala novim vsebinam.

Po prenovi bo v stolpu št. 12 nastal razstavni prostor za podeželske produkte, kar bo prispevalo k večji promociji in trženju, pa tudi boljšemu sodelovanju med ponudniki tovrstnih izdelkov in pridelkov ter storitev na območju Vipavske doline.

Dela se bodo pričela takoj, ko bo vreme to dopuščalo ter bo zaključena v pozni pomladi.

 DIIP obnova stolpa 12 - razstavni prostor podeželskih produktov

Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenije - Italija 2007 - 2013 iz sredstev Evropskega skladaza regionalni razvo in nacionalnih sredstev.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.