Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 22.01.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-2/2013-2

Datum: 22.1.2013 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011), objavlja 

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini v lasti občine, in sicer, na parc. št. 2777/1 k.o. 2391 Vipavski Križ, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 37,63m in širini 0,5m ter elektro voda v dolžini 44,2m in širini 0,5m, kot vse izhaja iz skice, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1716/3 k.o. 2391 Vipavski Križ. 

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca. 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina. 

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK