Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 27.12.2012
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-93/2012-2

Datum: 27.12.2012 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini v lasti občine, in sicer, na parc. št. 2779/4 k.o. 2391 Vipavski Križ, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 72,5m in širini 0,5m, kot vse izhaja iz skice, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 3221/1 k.o. 2391 Vipavski Križ.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca. 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.