Namera o sklenitvi pogodbe o posebni pravici uporabe

datum: 15.11.2012
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-83/2012-2

Datum: 15.11.2012

 

 

 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011), objavlja

  

 NAMERO O SKLENITVI   

POGODBE O POSEBNI PRAVICI UPORABE

 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi posebne pravice uporabe poseganje napušča ostrešja na  vzhodnem in severozahodnem delu objekta na parc. št. *58/0 k.o. 2399 Planina,  v zračni prostor dela parc. št. 2156/0 k.o. 2399 Planina, skupne površine 5,36m2, kot vse izhaja iz priložene skice v korist vsakokratnega lastnika parc. št. *58/0 k.o. 2399 Planina.

Posebna pravica uporabe se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

  

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK