Novogradnja Osnovne šole Danila Lokarja v Ajdovščini

datum: 29.10.2012
kategorija: Javna naročila

Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila: Novogradnja Osnovne šole Danila Lokarja v Ajdovščini.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo na naš naslov prispele do 14.12.2012 do 10:00 ure in bodo pripravljene v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in popisa del, ki ju najdete spodaj. 

Zaradi velikosti datotek PZI projekta vpogleda v te datoteke ni bilo mogoče zagotoviti prek spleta, zato lahko ponudniki te podatke pridobijo na CD-ju, na podlagi pisne zahteve, postavljene na elektronski naslov javna.narocila@ajdovscina.si, v kateri bodo navedeni podatki prosilca ter naslov, na katerega naj medij dostavimo. Navedeni CD bodo zainteresirani ponudniki lahko pridobili tudi na predhodnem informativnem sestanku z naročnikom.

Vprašanja v zvezi s tem naročilom lahko postavite potom Portala javnih naročil, pod objavo št. JN11674/2012 z dne 29.10.2012.

Razpisna dokumentacija

Popisi

Popravek razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na zahtevana finančna zavarovanja, skupaj s popravljenim obrazcem, objava JN12018/2012 z dne 8.11.2012

Popravek "Finančna zavarovanja" skupaj z obrazcem
 

Objavljamo Zapisnik o informativnem sestanku z dne 9.11.2012, objava JN12270/2012 z dne 13.11.2012

Zapisnik o informativnem sestanku 

Objavljamo popravek popisov, sheme oken in vrat ter študijo požarne varnosti, objava pod JN12814/2012 z dne 26.11.2012.

Popisi - popravek objavljen 26.11.2012

Opombe: z rumeno barvo so označene postavke, ki so spremenjene, z zeleno barvo pa postavke, ki so dodatne.:

- pri poglavju "Alu izdelki" so korigirane naslednje postavke: 2 03 58, 2 03 60, 2 03 62 (označeno z rumeno barvo);

- pri poglavju "Elektro objekt" je dodano naslednje poglavje: 7 24 Elektromagnetno zaklepanje (označeno z zeleno barvo);

- pri poglavju Elektro objekt" so korigirane naslednje postavke: 7 18 14, 7 18 15, 7 18 16, 7 18 17, 7 18 18, 7 18 19, 7 18 20 (označeno z rumeno barvo);

- pri poglavju Zunanja ureditev 2. faza, je korigirana enota mere pri  postavki 4 01 12 (označeno z rumeno barvo);

- pri poglavju Obrtniška dela, je korigirana postavka 2 12 01 (označeno z rumeno barvo).

Sheme vrata

Sheme okna

Sheme notranja vrata

Požarna študija

 

Objavljamo popravek popisov ter vzorca pogodbe - objava pod JN13219/2012 z dne 6.12.2012.


Popisi - popravek objavljen 6.12.2012  

Opombe:

- pri poglavju 2 01 "Krovska dela"je dopolnjena postavka 2 01 01 (označeno z rumeno barvo);

- pri poglavju 7 18 "Dobava in montaža vodovodnega materiala, telekomunikacij" so spremmenjene oz. dopolnjene naslednje postavke: 7 18 02, 7 18 12, 7 18 15, 7 18 16, 7 18 17, 7 18 18, 7 18 19, (označeno z rumeno barvo);

- pri poglavju 7 19 "Dobava in montaža ozvočenja"so dodane postavke: 7 19 17a, 7 19 21a, 7 19 24, 7 19 25, 7 19 26, (označeno z rumeno barvo);

- pri poglavju 7 23 "Ostalo" je dodana postavka 7 23 05, (označeno z rumeno barvo).  

Popravljen vzorec pogodbe

Dne 7.12.2012 je bilo pod zaporedno št. JN13271/2012 objavljeno dodatno pojasnilo glede negativnih referenc.