Priporočila za varnost živil in čiščenje prostorov ob poplavah

datum: 29.10.2012
kategorija: Obvestila

Iz Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica so nas obvestili, da so v sodelovanju z IVZ RS pripravili brošuro o varovanju zdravja, živil in čiščenju prostorov ob izrednih razmerah, ki vsebuje tudi priporočila za ravnanje ob poplavah.

Med naravnimi katastrofami, zlasti poplavami, se lahko živila onesnažijo s površinsko vodo, ki je mikrobiološko in kemično onesnažena ter vsebuje nevarne mikroorganizme iz odplak in odpadnih voda, kanalizacijskega sistema, živali in ljudi.
Priporočila za prebivalce za zagotavljanje varnih živil med poplavami so podana v brošuri "Varnost živil v izrednih razmerah" IVZ RS in območnih zavodov za zdravstveno varstvo (poglavje 3, str. 13).

Brušura Izredne razmere

Spletna stran ZZV Nova Gorica