Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 24.10.2012
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-81/2012-2

Datum: 24.10.2012

 

 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011), objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini par. št. 1536/1 k.o. 2386 Batuje, ki obsega izgradnjo, potek in vzdrževanje, nadzor in obnovo električnega voda v dolžini 4,5m in širini 0,50m, za 30 let, v korist vsakokratnega služnostnega upravičenca.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK