Javna razgrnitev in javna obravnava študije variant rekonstrukcije prenosnih plinovodov

datum: 16.10.2012
kategorija: Obvestila

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor in Direktorat za energijo pripravljajo javno razgrnitev študije variant s predlogom najustreznejše rešitve in okoljskega poročila za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31, R32 in R34. Javna razgrnitev bo potekala od 23. oktobra 2012 do 23. novembra 2012 v prostorih vseh Občin, skozi katere plinovod poteka, tudi v prostorih Občine Ajdovščina na Cesti 5. maja 6a, ter na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor, Tržaška 19a, Ljubljana in na spletnih staneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Javno naznanilo

V času javne razgrnitve bodo po Občinah potekale tudi javne obravnave. Občanke in občani Ajdovščine ste vabljeni na javno obravnavo 12. novembra 2012 ob 17. uri, potekala bo v sejni sobi Občine Ajdovščina.

Javnost ima v času javne razgrnitve, do 23. novembra 2012, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer: pisno na mestih javne razgrnitve, po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana, s pripisom »ŠV in OP za rekonstrukcijo plinovodov M3, M3B, R31, R32 in R34«, elektronsko na naslov: gp.mzip@gov.si, s pripisom »ŠV in OP za rekonstrukcijo plinovodov M3, M3B, R31, R32 in R34«.

Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP) bo v roku 60 dni preučilo pripombe in predloge in do njih zavzelo stališče, ki bo objavljeno na spletni strani MzIP in posredovano udeleženim občinam. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavi njihovo ime in priimek, morajo pri dajanju pripomb in predlogov to posebej navesti.