Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 16.10.2012
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

 Številka: 35024-75/2012-3

Datum: 16.10.2012

 

 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011), objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

  

 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah v lasti občine, in sicer, na parc. št. 2161/3 k.o. 2399 Planina, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje TK omrežja v dolžini 10,60m in širini 1,00m in vodovoda v dolžini 5,20m in širini 1,00m, ter  na parc. št. 904/1 k.o. 2399 Planina, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje NN električnega voda v dolžini 1,90m in širini 1,00m, kot vse izhaja iz priložene skice v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 896/3 k.o. 2399 Planina.

 

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK