Izvajanje zimske službe na območju KS Col v zimski sezoni 2012/13

datum: 15.10.2012
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi pooblastila Krajevne skupnosti Col, Col 78, 5273 Col, zainteresirane ponudnike vabi k oddaji ponudbe za IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA OBMOČJU KS COL V ZIMSKI SEZONI 2012/2013, in sicer, za sklope SKLOP 1: MALO POLJE, SKLOP 2: COL, SKLOP 3: GOZD-KRIŽNA GORA. 

Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo na naš naslov prispele do 24.10.2012 do 10:00 ure in bodo pripravljene v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in priloge, ki ju najdete spodaj. 

Vprašanja v zvezi s tem naročilom lahko postavite potom Portala javnih naročil, pod objavo št. JN11032/2012 z dne 15.10.2012.

Razpisna dokumentacija

Seznam cest po območjih