Hišni kanalizacijski priključki v Žapužah

datum: 05.10.2012
kategorija: Obvestila

V sklopu prenove kanalizacijskih omrežij Občina Ajdovščina vodi tudi projekt za izvedbo hišnih priključkov po subvencioniranih cenah. Projekt se trenutno izvaja v Žapužah - zainteresirani občani izpolnjeno vlogo oddajo krajevni skupnosti ali jo dostavijo na Občino Ajdovščina.

Subvencionirana cena kanalizacijskega hišnega priključka znaša 454,80 evra, v kar je zajeta izvedba od zbirnega kanalizacijskega kolektorja do parcelne meje uporabnika (oz. po dogovoru). Takšna cena bo veljala le v času gradnje omrežja. Kdor pogodbe ne bo pravočasno podpisal, se bo moral skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda priključiti v lastni režiji.

Več o kanalizacijskih hišnih priključkih

Vloga za priključek kanalizacije v Žapužah