Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino v k.o. Skrilje

datum: 21.09.2012
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

ZADEVA: NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI                     NEPREMIČMINE PARC. ŠT. 1246/10  k.o. 2389 SKRILJE    

Na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. list RS št. 86/10), 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list št. 34/11, 42/2012) se na spletnem portalu objavi namera Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina za sklenitev  neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:   Občina Ajdovščina objavi na spletnem portalu namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji parc. št. 1246/10  v izmeri 9 m2 k.o. 2389 Skrilje, in sicer Vesni Bratina iz Skrilj 10, po ceni 30€/m2.   V primeru, da se v roku petnajstih dni od objave namere na spletnem portalu za sklenitev neposredne pogodbe prijavi še katera zainteresirana stranka, bo Občina Ajdovščina za sklenitev prodajne pogodbe za parc. št. 1246/10 k.o. 2389 Skrilje z  zainteresiranimi osebami opravila pogajanja o ceni.    

Številka: 478-206/2011

Datum:  21.9.2012