Ambrozija cveti, skrajni čas je za njeno uničenje!

datum: 28.08.2012
kategorija: Obvestila

Iz Kmetijsko svetovalne službe Ajdovščina so nas ponovno zaprosili za opozarjanje o težavah z ambrozijo in obveščanje o načinu odstranjevanja.

Prav v tem času je ambrozija, ta nadležna in močno alergena rastlina, v polnem cvetenju. Ljudje se obračajo na Kmetijsko svetovalno službo ter sprašujejo po načinih ukrepanja, kdo je dolžan rastlino odstranjevati in podobno.
Ker je teh pozivov vedno več, smo se na Kmetijski svetovalni službi ponovno odločili opozoriti, da je potrebno to rastlino zatirati, saj to zahteva Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia- Uradni list RS, št63/2010, kjer v 4. členu navaja, da mora imetnik zemljišča, na katerem raste škodljiva rastlina odstraniti škodljivo rastlino s koreninami vred....in opazovati zemljišče do konca septembra.

Odstranitev škodljive rastline se izvede na stroške imetnika zemljišča. Problem so tako kmetijska zemljišča, kot razne deponije, odlagališča, nepozidane parcele, poljske poti in ostale javne poti, vodotoki, železnice, vse ceste in druge površine. Zaradi boljše učinkovitosti je potrebno čimprej ukrepati in pričeti z ozaveščanjem ljudi in odgovorne organizacije, da je odstranjevanjem ambrozije določeno z odredbo ter mogoče pozvati pristojne odgovorne, da ukrepajo v primerih, ko se to ne izvaja.

Več o ambroziji in načinih zatiranja - spletna stran KGZ Nova Gorica

Opis in način zatiranja ambrozije - spletna stran FURS

Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia