Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 21.08.2012
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-64/2012-2
Datum: 21.8.2012


Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011), objavlja


NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE


Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št. 1516 in 1431/4 k.o Dol - Otlica, in sicer:
- na parceli 1516: služnostno pravico za izgradnjo, vzdrževanje in obnovo kolesarnice v obsegu 10m2, ter parkirišč osebnih vozil v obsegu 148m2;
- na parceli 1431/4 služnostno pravico za izgradnjo, vzdrževanje in obnovo pločnika in stopnišča v skupni površini 6m2 ter cca 200 m2 zelenice.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti v korist družbe VELRAD INŽENIRING d.o.o., za obdobje do 31.12.2022.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.ŽUPAN
Marjan POLJŠAK l.r.