Javno naročio za OBJEKT OB TABORNIŠKEM DOMU NA KOVKU

datum: 26.07.2012
kategorija: Javni razpisi

Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila: OBJEKT OB TABORNIŠKEM DOMU NA KOVKU.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo na naš naslov prispele do 10.8.2012 do 8:00 ure in bodo pripravljene v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in popisa del, ki ju najdete spodaj.

Projekt delno financira Evropska unija, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), Program razvoja podeželja 2007-2013, Ukrep 322:Obnova in razvoj vasi.

Vprašanja v zvezi s tem naročilom lahko postavite potom Portala javnih naročil, pod objavo št. JN8143/2012 z dne 26.7.2012.

Razpisna dokumentacija
Popisi
Načrti
Prerez strehe