NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

datum: 04.07.2012
kategorija: Javni razpisi

Številka: 35024-24/2012-3
Datum: 4.7.2012


Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011), objavlja


NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE
 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na zemljišču parc. št. 1808/0 k.o. 2393-Velike Žablje, in sicer za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje voda fekalne kanalizacije v širini 0,50m in dolžini 5,00m, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 2161/0 k.o. 2394-Velike Žablje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.ŽUPAN
Marjan POLJŠAK