INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI AJDOVŠČINA

datum: 02.07.2012
kategorija: Javni razpisi

Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila:

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI AJDOVŠČINA, in sicer za naslednje sklope:
SKLOP 1: Rekonstrukcija ceste Ajdovščina-Dolenje
SKLOP 2: Asfaltacija in širitev ceste v Šmarjah pri pokopališču
SKLOP 3: Širitev in preplastitev ceste skozi Vrtovin
SKLOP 4: Širitev ceste Potoče-Kamnje

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo na naš naslov prispele do 18.7.2012 do 10:00 ure in bodo pripravljene v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in popisa del, ki ju najdete spodaj.

RAZPISNA DUKUMENTACIJA
Popis sklop 1
Popis sklop 2
Popis sklop 3
Popis sklop 4

Vprašanja v zvezi z naročilom lahko postavite na Portalu javnih naročil, pod objavo št. JN7103/2012 z dne 2.7.2012.