NAMERA O SKLENITVI POGODBE O POSEBNI PRAVICI UPORABE

datum: 29.06.2012
kategorija: Javni razpisi

Številka: 35024-37/2012-3
Datum: 29.6.2012


Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011), objavlja


NAMERO O SKLENITVI
POGODBE O POSEBNI PRAVICI UPORABE
 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi posebne pravice uporabe poseganja napušča ostrešja na južnem delu objekta na parc. št. *179/1 k.o. (2381) Lokavec, v zračni prostor parc. št. 2983/1 k.o. (2381) Lokavec, dolžine 10m ter v širini 0,2m, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. *179/1 k.o. 2381-Lokavec.

Posebna pravica uporabe se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.ŽUPAN
Marjan POLJŠAK