Pozor! Ambrozija že začenja cveteti - čas je za uničevanje in odstranjevanje!

datum: 22.06.2012
kategorija: Obvestila

Iz Kmetijsko svetovalne službe Ajdovščina so nas obvestili, da so že opazili cvetenje ambrozije, ki je razširjena tako na poljih, kot ob poljskih poteh, cestah, jarkih, predvsem pa na slabše obdelanih površinah.
Pelinolistna ambrozija postaja v Evropi in pri nas ena najpomembnejših plevelnih vrst na nekmetijskih površinah in v kmetijski pridelavi, hkrati pa je ena najbolj alergenih rastlin.

ambrozija Letos je ta invazivna rastlina že pričela cveteti, zato je skrajni čas za ukrepanje. Ambrozijo je namreč potrebno uničevati in odstraniti še preden odcveti!

Več o ambroziji in načinih zatiranja - spletna stran Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica

Ambrozija je izredno alergena rastlina in zaradi velikega števila občutljivih ljudi pri nas je julija 2010 začela veljati Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia.
Imetniki zemljišč so dolžni ambrozijo odstraniti s koreninami vred ali njihov nadzemni del tako, da se v tej rastni dobi ne obraste več.

Opis in način zatiranja ambrozije - spletna stran FURS