Drugo javno povabilo neprofitnim organizacijam za izbor programov javnih del za leto 2012

datum: 29.05.2012
kategorija: Obvestila

Zavod RS za zaposlovanje je na spletni strani objavil novo javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2012. Na voljo je pet milijonov EUR. Predvidena je vključitev še dodatnih tisoč brezposelnih v programe javnih del pri neprofitnih delodajalcih.

Prvo povabilo je bilo objavljeno v lanskem decembru ter zaradi razdelitve vseh sredstev predčasno zaprto v letošnjem maju. S sprejetim rebalansom proračuna za leto 2012 pa so bila odobrena dodatna sredstva za nadaljevanje izvajanja nekaterih programov aktivne politike zaposlovanja, med njimi tudi javnih del.

Javno povabilo omogoča sofinanciranje stroškov za izvajanje programov javnih del pri neprofitnih delodajalcih. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, komunale, kmetijstva in drugih sorodnih področjih.

Javna dela se kot poseben program aktivne politike zaposlovanja izvajajo z namenom spodbujanja delovne in socialne vključenosti, izboljšanja veščin in zaposlitvenih možnosti ranljivih skupin brezposelnih ter ustvarjanja novih delovnih mest.

Tokratno javno povabilo omogoča razširjene ciljne skupine brezposelnih za vključitev v javna dela. Tako se odslej lahko vključijo brezposelni, ki so starejši od 50 let, brezposelni brez izobrazbe (s končano ali nedokončano osnovno šolo) ter brezposelni, ki živijo sami in imajo enega ali več vzdrževanih članov. Po novem se lahko vključijo tudi brezposelni, ki so zadnjih šest mesecev prijavljeni pri Zavodu in so mlajši od 30 let ali prejemajo denarno nadomestilo oziroma denarno socialno pomoč.

Še naprej se v javna dela lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot dve leti prijavljeni pri Zavodu, invalidi in Romi, kot tudi brezposelni, ki so zadnjih šest mesecev prijavljeni pri Zavodu in so starši dolgotrajno bolnih oziroma invalidnih otrok ali osebe po prestani zaporni kazni.

Na javno povabilo se lahko prijavijo neprofitni delodajalci, ki kot izvajalci programov javnih del z njihovim izvajanjem ne povzročajo nelojalne konkurence na trgu. Izvajalci predložijo ponudbo za program javnih del na območno službo Zavoda, v kateri se bo program izvajal. Javno povabilo je odprto od objave do porabe sredstev, najkasneje do 5. 10. 2012 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Če bodo razpoložljiva sredstva razdeljena pred iztekom končnega roka za predložitev ponudb, bo zaključek javnega povabila objavljen na spletni strani Zavoda.

Preberite več o novem javnem povabilu za izbor programov javnih del za leto 2012.

Poglejte si predstavitev programa za iskalce zaposlitve.