JAVNO NAROČILO IZGRADNJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA V SELU

datum: 24.04.2012
kategorija: Javni razpisi

Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo druge faze izgradnje športnega igrišča v Selu. Gre za ponovitev naročila (v manjšem obsegu) iz meseca marca, ki ni bilo uspešno zaključeno.

Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo na naš naslov prispele do 10.5.2012 najkasneje do 14h in bodo sestavljene v skladu z razpisno dokumentacijo in popisom del.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
POPIS DEL