Javni poziv delodajalcem za vključitev v regijsko štipendijsko shemo

datum: 02.04.2012
kategorija: Obvestila

Posoški razvojni center objavlja Javni poziv delodajalcem za vključitev v regijsko štipendijsko shemo Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2012/2013. Operacija RŠS je sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, znotraj razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva«.

Delodajalci za štipendije prispevajo od 25 % do 50 %, preostali delež krijejo sredstva Evropskega socialnega sklada ter sredstva posameznih občin.
Prvi rok za oddajo vlog je 23. maj 2012, drugi pa 23. julij 2012. Prav tako bo dvakrat potekalo odpiranje vlog.
Dodatne informacije vam bodo ponudili na Posoškem razvojnem centru, 05/38 41 500, vprašanja lahko pošljete na e-naslov info@prc.si.

Več informacij pa najdete v pripetem Javnem pozivu delodajalcem, pripenjamo tudi vlogo:

Javni poziv delodajalcem za vstop v RŠS 2012 – 2013

Prijava - javni poziv RŠS