Prešernova ulica v Ajdovščini odslej enosmerna!

datum: 22.03.2012
kategorija: Obvestila

Prešernova ulica je od križišča z Ulico 24 septembra (pri stolpu, bivšem TIC-u) do Lavričevega trga odslej enosmerna ulica. S tem je uresničena odredba, ki jo je na lanski junijski seji sprejel Občinski svet Občine Ajdovščina.

Ulica je namreč za dvosmerni promet preozka, hkrati pa je bilo ob štetju prometa ugotovljeno, da se večina prometa odvija v smeri proti Lavričevemu trgu in le 10% v nasprotni smeri. Takšni odločitvi pa so botrovale tudi pripombe prebivalcev mestnega jedra, ki menijo, da je potrebno promet na trgu na nek način umiriti.
Odredba sicer določa nivojsko križišče ter potopne valje, s katerimi bi za določen čas ulico celo zaprli za promet, vendar pa zaradi previsoko napeljane kanalizacije tega ni bilo mogoče izvesti.
Po Prešernovi ulici torej od danes naprej vozimo le v smeri proti Lavričevemu trgu, kjer promet še vedno poteka dvosmerno.