JAVNO NAROČILO ZA IZGRADNJO ŠPORTNEGA IGRIŠČA V SELU - II. FAZA

datum: 09.03.2012
kategorija: Javni razpisi

Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo druge faze športnega igrišča v Selu.

Natančnejše informacije in navodila za izdelavo ponudbe najdete v razpisni dokumentaciji in popisu del, ki se nahajata v priponkah spodaj.

Obravnavali bomo ponudbe, ki jih bomo prejeli najkasneje do 26.3.2012 do 10.00 ure.

razpisna dokumentacija
popis del

Sprememba 14.3.2012 (objavljeno tudi na Portalu javnih naročil):
Dodajamo dve zahtevi (prva ne izhaja določno iz razpisne dokumentacije, druga pa je nova):
1) Predračunu oz. ponudbeni dokumentaciji je obvezno predložiti izpolnjen POPIS DEL.
2) Ponudnik predloži tudi svoje kalkulacijske elemente na osnovi katerih so bile sestavljene cene v popisih in bodo služili za eventualna pozneje naročena dela:
• Cenik elementov in materialov s cenami fco gradbišče;
• Cenik kalkulativnih bruto osebnih dohodkov;
• Faktor ponudnika na bruto osebne dohodke in razčlenitev faktorja;
• Višino pribitka manipulativnih stroškov za dela podizvajalcev;
• Ceno transporta v procentu;
• DDV mora biti prikazan ločeno