Očistimo Ajdovščino, Slovenijo, svet!

datum: 22.02.2012
kategorija: Obvestila

Društvo Ekologi brez meja je januarja napovedalo projekt Očistimo Slovenijo 2012, ki se tokrat povezuje v pobudo Očistimo svet 2012 in predstavlja največji okoljski prostovoljski projekt v zgodovini človeštva. Projekt Očistimo svet 2012 bo sestavljen iz mnogih enodnevnih čistilnih akcij držav, ki se bodo zvrstile od 24. marca do 25. septembra 2012. V okviru projekta poteka do sedaj najobsežnejše kartiranje divjih odlagališč, ki bo omogočilo prvi enoten in tudi največji digitalni register le-teh na svetovni ravni. Čistilna akcija bo v Sloveniji potekala v soboto, 24. marca 2012, vanjo pa želijo organizatorji projekta povezati 250.000 prostovoljcev, ki bodo čistili odpadke na divjih odlagališčih, cestah, ulicah, okolicah šol in vrtcev ter sprehajalnih poteh.

24. MARCA BOMO OČISTILI TUDI AJDOVŠČINO!

Akcije se bomo lotili na podoben način, kot smo se je pred dvema letoma. Koordinatorji po krajevnih skupnostih bodo v svojem okolju sestavili ekipo prostovoljcev ter na dan akcije, 24. marca, posvojili eno od DIVJIH ODLAGALIŠČ, označena so v registru divjih odlagališč na spletni strani www.ocistimo.si, ter ga tudi očistili.

Za dober začetek torej najprej IŠČEMO KOORDINATORJE, ki bi bili pripravljeni voditi akcijo v svojih krajevnih skupnostih, njihova naloga pa bo:
- oglaševanje akcije v svojem okolju
- sodelovanje z občinsko koordinatorko akcije
- spremljanje aktivnosti in aktualnih informacij na spletni strani www.ocistimo.si
- določanje divjih odlagališč in drugih lokacij za čiščenje
- poročanje o poteku akcije

V začetku marca se bodo vsi krajevni koordinatorji, občinski koordinator in predstavniki Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina dobili na sestanku, kjer bodo določili zbirne točke za zbrane smeti, pa tudi zbirno mesto za prostovoljce, ki se bodo akcije udeležili.

Iščemo pa tudi prostovoljce, ki so pri naši skupni akciji pripravljeni pomagati s svojimi stroji – traktorji, s katerimi bi vozili zbrane smeti na zbirna mesta ter morebitno drugo razpoložljivo opremo.

Koordinatorka akcije Očistimo Slovenijo za območje občine Ajdovščina je Helena Harej, dosegljiva preko e-naslova helena.harej@ocistimo.si in preko GSM-ja 040 515 347.

Ohranimo Ajdovščino čisto
Namen akcije Očistimo Slovenijo ni zgolj praktična čistilna akcija 24. marca, pač pa bi želeli naše okolje trajno ohraniti čisto. Za kaj takšnega enodnevna akcija ne bo dovolj, potrebno bo spremeniti naš odnos do okolja. Zato iščemo morebitno že ustanovljeno ekološko društvo, ali pa ekološko osveščene posameznike, ki bi tako v okviru akcije Očistimo Slovenijo, kot tudi kasneje, izvajali različne okoljske aktivnosti ter se tako dolgoročno lotili reševanja okoljskih problemov v naši občini.
Če pa ste pripravljeni še več, potem lahko prevzamete pobudo v svoje roke in prevzamete občinsko koordinacijo akcije – okoljsko ozaveščenih ni nikoli preveč!
Seveda bodo dobrodošle vse dodatne pobude, informacije o divjih odlagališčih, vprašanja, namigi, predvsem pa vaše sodelovanje.
24. marca bomo skupaj očistili tudi Ajdovščino, potrudimo se, da bo čista tudi ostala!