JAVNO NAROČILO INTERVENTNA ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE

datum: 10.02.2012
kategorija: Javni razpisi

Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo interventne zamenjave strešne kritine objekta na naslovu Gregorčičeva 28 v Ajdovščini (stavba sodišča, davčne in geodetske uprave), ki je bila poškodovana zaradi burje.

Pogoje in navodila za sodelovanje v postopku oddaje naročila najdete v priponkah spodaj.

Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo na naslov občine prispele do 20.2.2012 do 10 ure.

razpisna dokumentacija

popis del

16.2.2012 SPREMEMBE PRI JAVNEM NAROČILU
POPIS DEL-SPREMENJEN

Zgoraj objavljamo spremenjen popis del. Postavke, v katerih so spremembe, so sivo obravane, drugod sprememb ni. Popis vsebuje vse veljavne spremembe, ki so bile objavljene tudi na Portalu javnih naročil. Ponudnikom v popis del razen cen ni potrebno in dovoljeno ničesar vnašati.
PONUDBI MORA BITI PRILOŽEN obrazec POPIS DEL-SPREMENJEN in ne prvotno objavljen popis del, sicer bo ponudnik IZLOČEN (IZLOČILNI POGOJ).


V poglavju razpisne dokumentacije " Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti - 43. člen ZJN-2, Ekonomsko – finančni pogoj oz. sposobnost - 44. člen ZJN-2, Tehnična in kadrovska sposobnost - 45. člen ZJN-2", se pod točko 4. :
- poleg let 2009, 2010 in 2011 dodata še leti 2008 in 2007
- enako kot za Občino Ajdovščina in Občino Vipava se upoševa tudi Občina Nova Gorica.
Zgoraj navedeno smiselno enako velja tudi za besedilo v drugih delih razpisne dokumentacije ki se nanaša na potrdila o opravljenih delih (reference).

Glede na to, da spremembe niso večjega obsega, roka ne bomo podaljševali, v kolikor je kateri izmed ponudnikov že odposlal ponudbo s starim popisom del, pa mu priporočamo, da ponudbo spremeni na način, določen v točki 1.5. razpisne dokumentacije