JAVNO NAROČILO IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OTROŠKI VRTEC RIBNIK

datum: 19.12.2011
kategorija: Javni razpisi

23.12.2011
Delno sprejemamo pobudo za razširitev referenc s področja projektiranja, tako, da se namesto referenc za projektiranja vrtcev navede "reference pri projektiranju za objekte splošnega družbenega pomena (CC-SI 126; klasifikacija vrste objektov glede na namen uporabe).

nov obrazec za reference


19.12.2011
Zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OTROŠKI VRTEC RIBNIK.

Podrobnejše informacije v zvezi z javnim naročilom in oddajo ponudb najdete v razpisni dokumentaciji spodaj.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo na vložišče občine prispele do 4.1.2012 do 10:00 ure.

razpisna dokumentacija

pravilnik