JAVNO NAROČILO: OPRAVLJANJE ZIMSKE SLUŽBE V ZIMI 2011/2012 NA OBMOČJU KS COL

datum: 19.10.2011
kategorija: Javni razpisi

Zainteresirane ponudnike za opravljanje zimske službe na območju Krajevne skupnosti Col vabimo, da oddajo svojo ponudbo, pripravljeno v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji.
Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo na vložišče občine prispele najkasneje do 2.11.2011, do 10:00 ure.


25.10.2011: Obveščamo vas, da sta v razpisni dokumentaciji napaka:
Pod izjavo o tehnični in kadrovski sposobnosti, izjavo podpiše ponudnik in ne referenčni naročnik;


razpisna dokumentacija
[Seznam cest po območjih