Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe o prodaji nepremičnin

datum: 04.10.2011
kategorija: Javni razpisi
OBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN


OBJAVA NA SPLETNEM PORTALU


ZADEVA:
NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI
NEPREMIČMIN PARC. ŠT. 1070/775, PARC.ŠT. 1070/159, PARC. ŠT. 1070/767 PARC. ŠT. 1070/764 VSE K.O. VIPAVSKI KRIŽNa podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. list RS št. 86/10), 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list št. 34/11) se na spletnem portalu objavi namera Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, za sklenitev neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

Občina Ajdovščina objavi na spletnem portalu namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji parc. št. 1070/775 v izmeri 6 m2, parc.št. 1070/159 v izmeri 8 m2, parc. št. 1070/767 v izmeri 90 m2 in parc. št. 1070/764 v izmeri 5 m2 vse k.o. Vipavski Križ, družbi Petrič d.o.o. iz Ajdovščine, Goriška cesta 57,
Cena zgoraj navedenega zemljišča znaša 60 EUR/m2.


V primeru, da se v roku petnajstih dni od objave namere na spletnem portalu za sklenitev neposredne pogodbe, prijavi še katera zainteresirana stranka, bo Občina Ajdovščina za sklenitev prodajne pogodbe za zgoraj naštete parcelne številke v k.o. Vipavski Križ objavila javni razpis za zbiranje pisnih ponudb pod enakimi pogoji.


Številka: 478-1/2010
Datum: 4.10. 2011ŽUPAN
Marjan Poljšak