Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj občine Ajdovščina v najem

datum: 22.09.2011
kategorija: Javni razpisiPrednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj občine Ajdovščina v najem