Javni razpis za delovno mesto Svetovalec za splošne zadeve in pomoč strankam

datum: 20.09.2011
kategorija: Javni razpisi


Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list št. 42/02, 103/07) in Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13O) Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, objavlja

Javni razpis
za delovno mesto Svetovalec za splošne zadeve in pomoč strankam


Občina Ajdovščina, objavlja javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta: Svetovalec za splošne zadeve in pomoč strankam

Na delovno mesto želimo zaposliti naslednje število delavcev: 1

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC ZA SPLOŠNE ZADEVE IN POMOČ STRANKAM - M/Ž

Opis del in nalog: POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV TER SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV, RAZVRŠČANJE, KLASIFIKACIJA IN ODPRAVA DOKUMENTARNEGA GRADIVA, UREJANJE ARHIVSKEGA GRADIVA TER SKRB ZA ARHIV


Zahtevana pokl./strok. izobrazba: 77301 DIPLOMIRANI UPRAVNI ORGANIZATOR (VS) ALI DRUGA DRUŽBOSLOVNA SMER
Alternativna pokl./strok. izobrazba:
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):

Trajanje zaposlitve: določen čas vrnitve sod.iz porodniškega dopusta
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 7 mesecev
Zahtevan vozniški izpit kategorije:

Zahtevano znanje jezikov: SL - slovenski jezik razumevanje-zelo dobro, govorjenje-zelo dobro, pisanje-
Zahtevana rač. znanja: 1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno, 2 - delo s preglednicami - 2 - zahtevno, 4 - delo z bazami podatkov - 2 - zahtevno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: VISOKA IZOBRAZBA UPRAVNE SMERI ALI DRUGE DRUŽBOSLOVNE SMERI; ZAŽELJEN STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA IN POZNAVANJE DELA Z ARHIVSKIM GRADIVOM

Rok za prijavo kandidatov: 5 dni.

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo po pošti pisno vlogo z življenjepisom

Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda in na spletnih straneh

Posebne namere delodajalca:

Posredovanje ZRSZ: obvesti ustrezne kandidate

Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi

Okvirna mesečna plača:

Urnik dela: enoizmensko delo
Poskusno delo: neDruga sporočila, opombe:

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: GORDANA KRKOČ, 05 3659123, gordana.krkoc@ajdovscina.si
Kontakt delodajalca za BO: GORDANA KRKOČ, 05 3659123, gordana.krkoc@ajdovscina.si


Datum sprejema prijave: 19.9.2011 Datum objave v prostorih zavoda: 20.9.2011